Cập nhật tiến độ thi công công trình Khách sạn Vũ Gia Sầm Sơn (24/08/2015)

Tính đến ngày 24/08/2015, Nhà thầu phụ thi công khoan dẫn đã thực hiện được 1.100m khoan và hạ cọc, đạt 65% khối lượng cộng việc, dự kiến sẽ hoàn thành bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu phụ ép cọc vào ngày 31/08/2015.

1440209884379_9897

 

1440209884430_9898

 

1440209884483_9899

 

1440209884531_9900

Tin Liên Quan